Kontakt

Har du spørsmål eller tenker du at nettopp vi kan være en ressurs for deg eller din arbeidsplass? Vi kommer gjerne for en prat, veiledning eller foredrag om dissosiasjon og komplekse traumer.